Til orientering
LRV-Skals bestyrelse skal bestå af 6 medlemmer. Vi skal i år have valgt 3 til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Hvis du har lyst til at gøre et stykke frivilligt foreningsarbejde og vil træde ind i bestyrelsen, vil vi meget gerne høre fra dig. Ideelt set skal bestyrelsen sammensættes af folk fra Rødding-, Løvel- og Skalsområdet og bestå af både seniorspillere og forældre til børn på ungdomsholdene.

Dagsorden - Ekstraordinær generalforsamling i LRV-Skals Håndbold

Tirsdag d. 18. april kl. 19.00 i Skals hallen
• Pkt. 1: Valg af dirigent
• Pkt. 2: Valg af referent og stemmetæller
• Pkt. 3: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Pia Bloch Hansen ønsker ikke genvalg
Frederik Due Nielsen ønsker ikke genvalg
Kirstine Thybo Andersen ønsker ikke genvalg
Torben Munk er valgt for 2 år og fortsætter
Gert Madsen er valgt for 2 år og fortsætter
Steffen Astrup er valgt for 2 år og fortsætter

• Pkt. 4: Eventuelt


Med venlig hilsen
LRV-Skals bestyrelse